Nieuwe plannen

Het nieuwe jaar is weer begonnen en beide koren hebben hun najaarsconcert en kerstoptredens doorstaan.
Ook begonnen ze beide met een nieuwjaarsborrel c.q. -etentje en het Hillegersbergs Mannenkoor hield een open repetitie, waaruit we nieuwe leden hopen binnen te halen, want vooral 1e tenoren zijn schaars aan het worden. Gelukkig staan we daar niet alleen in - bij de open repetitie vorige week kwam de voorzitter van een ander gerenommeerd Rotterdams Mannenkoor eens kijken hoe wij onze problemen te lijf gingen, wat ook bij hun begint het ledentekort problematisch te worden.

Mijn keus: aangepast repertoire. Er is altijd nog driestemmig repertoire te vinden, al is dat, helaas, voor mannenkoor nog te weinig. Zodat de eerste tenoren die we nog hebben niet tegen een heel leger baritons en bassen op hoeven te zingen, maar de strijd om de balans samen met de tweede tenoren aan kunnen gaan. Bijvoorbeeld de kantate "Das Berliner Requiem" van Kurt Weill, maar die hebben we in 2010 al uitgevoerd. Dit jaar heb ik gekozen voor de kantate "A Sketchbook of Men" van Thomas Pitfield. Een bijzonder leuk stuk, of eigenlijk een collectie stukken, over de verschillende soorten en smaken mannen die er wereldwijd te vinden zijn. Pitfield schreef ook een pendant: "A Sketchbook of Women"; en we hebben al contact met een dameskoor om die erbij te doen, zodat we de hele menselijke soort in alle facetten kunnen belichten. Uit te voeren tijdens ons najaarsconcert, waarvoor de datum nog niet is vastgesteld.

Op eerste paasdag, 24 april, zingen we overigens in de Liduinakerk in Rotterdam de Orgelsolo-messe van Joseph Haydn. En, na groot succes vorig jaar, zingt het HMK op 27 maart mee met het festival "Van Smartlap tot Opera", al heb ik daar als dirigent weinig mee te maken; ik hoef de zaak alleen maar voor te koken. Vier mei tenslotte verzorgt het HMK de doenherdenking in Schiebroek.

KwasiKloos is zich inmiddels aan het voorbereiden op het komende koorfestival voor Vocale Ensembles in Almelo. Spannend, want twee jaar geleden deed het koor mee met mij als invaller; we wonnen toen de eerste prijs. Dus we hebben iets te verdedigen.