Vox Antiqua in Vuur en Vlam.

Kamerkoor Vox Antiqua laat op 12 februari 2012 - het komende jaarlijkse concert - horen dat ook in de zestiende eeuw mensen passie hadden en soms zelfs licht ontvlambaar waren!

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de liefde – Vox Antiqua gaat aan dit onderwerp zeker niet voorbij – maar in geloofszaken wist men ook vol vuur over de liefde voor God of voor Maria te getuigen, zoals in werk van Sweelinck, Ockeghem en Josquin te horen is.
Het respect van componisten voor elkaar zou je misschien niet gelijk “passie” willen noemen, maar als je de diep emotionele rouwmuziek van Josquin voor Ockeghem of die van de Engelsman Thomas Weelkes voor collega Thomas Morley hoort, kun je constateren dat de gewaardeerde collega’s ook goede vrienden van elkaar waren en dat het verlies pijn gedaan heeft.
Morley, die misschien de belangrijkste van de Engelse madrigalisten was, wist tijdens zijn leven in zijn madrigalen dan ook heel expressief weer te geven hoe het voelt als het hart in Vuur en Vlam staat. Als voorbeeld geldt het vijfstemmige “Fyer, Fyer”- “Brand, brand”, maar laat de brandweer liever niet uitrukken, want verliefd zijn voelt verrukkelijk!
De arcadische liefde – het niet zo onschuldige gedartel van herders en herderinnetjes – wordt muzikaal uitgebeeld in Farmer’s “Fair Phyllis”, dat bepaald niet preuts is en Vox Antiqua is dan ook blij dat de tekst door metaphoren niet al té expliciet is.
Tijdgenoot John Bull – in de eerste plaats componist van klaviermuziek – laat vervolgens een tegengeluid horen en waarschuwt in “Fraile Man” nog voor al te veel losbandigheid. Vergeefs, want dit is slechts de aanloop tot een vlammende finale: naast Willaert’s “Madonna mia fa” verbleekt “Little Red Rooster” (dat meer dan driehonderd jaar later hetzelfde thema behandelt) tot “gewoon” een liedje van de Rolling Stones; Banchieri, Donato en een anonieme componist borduren op het thema van de verboden liefde voort – wat betreft het koor gelukkig in het Frans, Italiaans en Spaans, zodat het concert ook geschikt is voor jeugdige luisteraars.